Sledź nas :

JAK firmy mogą wspierać fundację

Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.

o. Fabian Kaltbach OFM

dlaczego

warto nas wspierać

Fundacja “Wspieramy Marzenia” od lat angażuje się w działania na rzecz dzieci i młodzieży, pomagając im spełniać marzenia i przełamywać bariery. Nasza misja polega na tworzeniu pozytywnych zmian w życiu tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

jakie

korzyści wynikają ze wspracia fundacji

  • Wizerunek Społecznej Odpowiedzialności: Wspierając nasze działania, Twoja firma pokazuje swoje zaangażowanie w społecznie odpowiedzialne inicjatywy, co buduje pozytywny wizerunek marki wśród klientów i partnerów biznesowych.
  • Promocja w Naszych Kanałach: Jako nasz partner, Twoja firma będzie miała możliwość promocji w naszych kanałach komunikacji, w tym na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w materiałach informacyjnych.
  • Podatki: Wspierając nas, Twoja firma może korzystać z ulg podatkowych związanych z działalnością charytatywną.
  • Networking: Dzięki współpracy z nami, Twoja firma będzie miała okazję do nawiązywania kontaktów z innymi firmami i organizacjami wspierającymi naszą misję.

jak

możesz Nas wspierać

  • Wsparcie Finansowe: Bezpośrednie dotacje na rzecz naszych projektów i inicjatyw.
  • Wsparcie Rzeczowe: Dary w naturze, takie jak sprzęt, materiały czy usługi, które mogą pomóc w realizacji naszych działań.
  • Partnerstwo w Projektach: Wspólne organizowanie wydarzeń, akcji charytatywnych czy innych inicjatyw na rzecz potrzebujących.
  • Promocja Naszej Misji: Rozpowszechnianie informacji o naszej działalności wśród swoich klientów, partnerów i pracowników.

Partnerzy i

Sponsorzy

porozmawiajmy

kontakt dla zaintersowanych firm

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o możliwościach wsparcia, skontaktuj się z nami.

Tutaj znajdzie się opis… kiedyś 🙂 

Newsletter

ZAPISZ SIE DO NASZEGO FUNDACYJNEGO NEWSLETTERA I ZGARNIAJ NAGRODY ORAZ BILETY NA NASZE WYDARZENIA

Copyright FUNDACJA WSPIERAMY MARZENIA © 2023. All rights reserved.